โคมไฟห้อยเพดาน MODEL PDL- M117i

รายละเอียดสินค้า

PDL-M117I

-วัสดุ = เหล็ก/เชือก

-ขนาด=ตามภาพประกอบ

-หลอดไฟ = E27x1 (ราคารวมหลอด)

-ราคา = 1,000 บาท

1,000 ฿

Description

รายละเอียดสินค้า

PDL-M117I

-วัสดุ = เหล็ก/เชือก

-ขนาด=ตามภาพประกอบ

-หลอดไฟ = E27x1 (ราคารวมหลอด)

-ราคา = 1,000 บาท